Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 

Kupujący ma prawo odstąpić od sprzedaży bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy ulega przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres AMP Cosmetics, ul. Leszczynowa 12, 52-436 Wrocław i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: info@pell.pl

Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Koszt odesłania towaru do AMP Cosmetics nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczone produkty były niezgodne z zamówieniem (w takiej sytuacji koszty przesyłki zwrotnej pokrywa AMP Cosmetics właściciel sklepu PELL.PL ).

 

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Zwracany towar należy odesłać na adres:

 

AMP Cosmetics

ul. Leszczynowa 12

52-436 Wrocław

tel. 7979 54545 

email: info@pell.pl

 

Kupujący, który odstępuje od umowy sprzedaży może otrzymać zwrot ceny zwróconych produktów, a także zwrot kosztu dostawy tych produktów od AMP Cosmetics do kupującego.REKLAMACJE

 

Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 7979 54545 lub mailowo na adres info@pell.pl, i odesłanie go na adres:

 

AMP Cosmetics

ul. Leszczynowa 12

52-436 Wrocław

tel. 7979 54545 

email: info@pell.pl

 

Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, opis usterki, imię i nazwisko reklamującego, adres zwrotny oraz numer  telefonu do kontaktu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana produktu na nowy, wolny od wad. Jeżeli wymiana ta jest niemożliwa nastąpi zwrot wartości towaru na wskazany rachunek bankowy.

 

Ważne:  W przypadku zakupu prywatnego na zgłoszenie reklamacji towaru jest 2 lata. Jeżeli  na rachunek firmy czas reklamacji wynosi 1 rok.

 

Uwaga ! nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

W celu otrzymania dalszych instrukcji co do reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 7979 54545 lub mailowo: info@pell.pl

pixel