Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres:

 

AMP Cosmetics

ul. Leszczynowa 12

52-436 Wrocław

tel. 7979 54545

 

lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres info@pell.pl  

Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

2. Przesyłki odsyłane oraz wysłane na koszt Sklepu nie będą przez Sklep odbierane.

3. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez Sklep drogą e-mailową. Brak przekazania podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby skutecznie odstąpić od umowy.

4. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi.

5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

pixel